Хората с деца живеят по-дълго

Печат
08 Юни 2011

 Тенденцията е налице както при майките, така и при бащите. Децата правят живота на родителите си по-разнообразен, понякога дори хаотичен и напрегнат. Но въпреки всички трудности и множеството задължения, наличието на децата удължава живота на родителите. Майките боледуват по-рядко (включително от някои видове рак) в сравнение с бездетните жени, а мъжете с деца живеят два пъти по-дълго - рискът от преждевременна смърт при тях е с 35% по-нисък в сравнение с техните бездетни връстници, съобщава American Journal of Epidemiology.

Емили Грундю и Айнщайн Кравдал, учени от университетите в Лондон и Осло, са анализирали данните за 1,5 милиона мъже и жени на възраст от 45 до 68 г. Те са анализирали повече от 60 000 случаи на смърт и са се опитали да установят евентуалната връзка между семейното положение и количествата на децата от една страна, а от друга - да я съпоставят с продължителността на живот при родителите.

Рискът от смърт зависи не само от броя на децата, отбелязва Кравдал. Важно значение има и образованието: рискът от смърт при хората с висше образование е до 2 пъти по-нисък, отколкото при родителите на същата възраст, но със средно образование.

За това, че майките живеят по-дълго от бездетните жени, от една страна има физиологични причини и от предишни проучвания. Но от друга, върху мъжете и жените с деца оказват влияние и социалните фактори: Родителите рискуват по-рядко, отколкото хората без деца. Освен това в напреднала възраст те получават така необходимата подкрепа от своите деца, отбелязва Кравдал.

Може да се говори и за обратната зависимост, смятат двамата учени: Възможно е хората, които са по-малко здрави, да имат по-рядко деца. Коя зависимост е по-силна не може да се определи само на основата на статистическите данни.