За да направиш една жена щастлива, просто я изслушай

Печат
13 Юли 2012

 Колко му трябва на един мъж, за да направи една жена щастлива? Ако вече сте започнали да пресмятате наум някаква приблизителна сума, недейте. Това не е необходимо. Понякога, но само понякога, за да е доволна една жена, просто трябва да я изслушате. Макар че това "само" никак не е малко. И никак не е лесно.

Всеки мъж, който си е имал взимане-даване с дами, знае, че те обичат да говорят. Макар че "да говорят" в повечето случаи означава да се оплакват, да мрънкат, да хленчат, да плачат или да ви се карат за нещо.

Затова ние мъжете си имаме механизми как да се справяме в такива ситуации. Или по-скоро механизъм - изключваме се и се правим, че ги слушаме. Почти винаги се получава. E, някои жени се досещат, че не сме чули и дума от онова, което са ни казали.